crp neden yükselir

Sağlık HaberleriC-reaktif Protein (Crp), Enfeksiyon Veya Enflamasyon Bölgelerinde 1000 Kata Kadar Artan Akut Enflamatuar Bir Proteindir.

Crp, Enflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Monomerik Crp (Mcrp) Olarak Adlandırılan Beş Ayrı Monomere Geri Dönüşü Olmayan Bir Şekilde Ayrışabilen, Doğal Crp (Ncrp) Olarak Adlandırılan Homopentamerik Bir Protein Olarak Üretilir.

Crp, Öncelikle Karaciğer Hepatositlerinde Sentezlenir, Ancak Aynı Zamanda Düz Kas Hücreleri, Makrofajlar, Endotelyal Hücreler, Lenfositler Ve Adipositler Tarafından Da Sentezlenir.Kanıtlar, Hormon Replasman Tedavisi Şeklindeki Östrojenin Yaşlılarda Crp Seviyelerini Etkilediğini Göstermektedir.

Geleneksel Olarak Enfeksiyon Ve Kardiyovasküler Olayların Bir Belirteci Olarak Kullanılan Crp’nin, Enflamatuar Süreçlerde Ve Kompleman Yolu, Apoptoz, Fagositoz Dahil Enfeksiyona Konakçı Yanıtlarında Önemli Roller Oynadığına Dair Artan Kanıtlar Bulunmaktadır. Nitrik Oksit (No) Salınımı Ve Sitokinlerin Üretimi, Özellikle Interlökin-6 Ve Tümör Nekroz Faktörü-a.

Daha Yeni Yayınların Aksine, Crp Ile Ilgili Erken Çalışmanın Bulguları, Deneylerde Hangi Belirli Crp Izoformunun Ölçüldüğü Veya Kullanıldığı Ve Ncrp’ye Atfedilen Yanıtların Aslında Muhtemelen Mcrp Veya Lipopolisakkarit Kontaminasyonu.

Ek Olarak, Mcrp Için Antikorlar Ticari Olarak Temin Edilemediğinden, Birkaç Laboratuvar Mcrp Izoformunu Araştıran Çalışmaları Yürütebilmektedir. Bu Sorunlara Ve Bugüne Kadarki Çoğu Crp Araştırmasının Vasküler Bozukluklara Odaklanmış Olmasına Rağmen, Crp Izoformlarının Farklı Biyolojik Özelliklere Sahip Olduğuna Dair Artan Kanıtlar Vardır.

Ncrp Ile Genellikle Mcrp’ye Kıyasla Daha Fazla Anti-enflamatuar Aktivite Sergiler. Ncrp Izoformu, Klasik Kompleman Yolunu Aktive Eder, Fagositozu Indükler Ve Apoptozu Teşvik Eder. Öte Yandan Mcrp, Kemotaksiyi Ve Dolaşımdaki Lökositlerin Iltihaplı Bölgelere Alınmasını Teşvik Eder Ve Apoptozu Geciktirebilir. Ncrp Ve Mcrp Izoformları

Sırasıyla No Üretimini Inhibe Etmek Ve Indüklemek Için Zıt Yönlerde Çalışır.

Proinflamatuar Sitokin Üretimi Açısından Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.

Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.

Ncrp Izoformu, Klasik Kompleman Yolunu Aktive Eder, Fagositozu Indükler Ve Apoptozu Teşvik Eder. Öte Yandan Mcrp, Kemotaksiyi Ve Dolaşımdaki Lökositlerin Iltihaplı Bölgelere Alınmasını Teşvik Eder Ve Apoptozu Geciktirebilir.

Ncrp Ve Mcrp Izoformları, Sırasıyla No Üretimini Inhibe Etmek Ve Indüklemek Için Zıt Yönlerde Çalışır.

Proinflamatuar Sitokin Üretimi Açısından Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.

Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.Ncrp Izoformu

Klasik Kompleman Yolunu Aktive Eder, Fagositozu Indükler Ve Apoptozu Teşvik Eder. Öte Yandan Mcrp, Kemotaksiyi Ve Dolaşımdaki Lökositlerin Iltihaplı Bölgelere Alınmasını Teşvik Eder Ve Apoptozu Geciktirebilir.

Ncrp Ve Mcrp Izoformları, Sırasıyla No Üretimini Inhibe Etmek Ve Indüklemek Için Zıt Yönlerde Çalışır.

Proinflamatuar Sitokin Üretimi Açısından Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.

Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.

Mcrp, Kemotaksiyi Ve Dolaşımdaki Lökositlerin Iltihaplı Bölgelere Alınmasını Teşvik Eder Ve Apoptozu Geciktirebilir.

 Ncrp Ve Mcrp Izoformları

Sırasıyla No Üretimini Inhibe Etmek Ve Indüklemek Için Zıt Yönlerde Çalışır. Proinflamatuar Sitokin Üretimi Açısından Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.

Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.

Mcrp, Kemotaksiyi Ve Dolaşımdaki Lökositlerin Iltihaplı Bölgelere Alınmasını Teşvik Eder Ve Apoptozu Geciktirebilir. Ncrp Ve Mcrp Izoformları, Sırasıyla No Üretimini Inhibe Etmek Ve Indüklemek Için Zıt Yönlerde Çalışır.

Proinflamatuar Sitokin Üretimi Açısından Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.

Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.

Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.

Mcrp, Interlökin-8 Ve Monosit Kemoatraktan Protein-1 Üretimini Arttırırken, Ncrp’nin Seviyeleri Üzerinde Saptanabilir Bir Etkisi Yoktur.

Ortaya Çıkan Bu Bulguları Genişletmek Ve Her Bir Crp Izoformunun Lokal Inflamasyon Ve Enfeksiyon Bölgelerinde Oynadığı Farklı Rolleri Tam Olarak Karakterize Etmek Için Daha Fazla Çalışmaya Ihtiyaç Vardır.Bir cevap yazın