94 dhy tebligat ne zaman

Sağlık Haberleri

94 dhy tebligat ne zaman
94 dhy tebligat ne zaman tıp fakültesinde mezun olmuş doktorlardan diploma ve uzmanlık eyitimini tamamlayan uzman tabipten

uzmanlık belge düzenlemesi için evrakları 24/07/2020  mesai bitmeden saglık genel müdürlüyüne götürmeleri tescil işlemini yapmış olanlar.

94. Dönem Devlet Hizmeti  Kurası na alınacaklardır.


1) 94. Dönem Devlet Hi̇zmet Yükümlülüğü Mazeret Ve Genel Kurasi
2 Eylül 2020 Tari̇hi̇nde Noter Tarafindan Gerçekleşti̇ri̇lmi̇şti̇r.
2) Kura Sonucu Yerleşti̇ri̇lenlerden Ekli̇ Li̇stede İsmi̇ Olanlarin
Atamalari Yapilmiş Olup, Sonuçlar Genel Müdürlüğümüz Resmi̇
İnternet Si̇tesi̇nde İlan Edi̇lmi̇şti̇r.
3) Bu İlan 21 Eylül 2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Tebli̇gat Yeri̇ne
Geçecekti̇r.
4) Atamasi Yapilanlar Kendi̇si̇ne Posta Yolu İle Herhangi̇ Bi̇r Evrak
Gelmesi̇ni̇ Beklemeyeceklerdi̇r.
5) Atamasi Yapilanlar; 21 Eylül 2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren 657 Sayili
Dmk’nin 62. Maddesi̇nde Beli̇rti̇len Süreler (*) İçeri̇si̇nde
Ayrilişlarini Yaparak, Yeni̇ Görev Yerleri̇ne Başlayacaklardir.
(*) Madde 62-(Deği̇şi̇k: 23.12.1972- Khk 2/1 Md.) İlk Defa Veya
Yeni̇den Veyahut Yer Deği̇şti̇rme Sureti̇yle;
A) Ayni Yerdeki̇ Görevlere Atananlar Atama Emi̇rleri̇ni̇n
Kendi̇leri̇ne Tebli̇ğ Gününü,
B) Başka Yerdeki̇ Görevlere Atananlar, Atama Emi̇rleri̇ni̇n
Kendi̇leri̇ne Tebli̇ğ Tari̇hi̇nden İti̇baren 15 Gün İçeri̇si̇nde O Yere
Hareket Ederek Belli̇ Yol Süresi̇ni̇, İzleyen İş Günü İçi̇nde İşe
Başlamak Zorundadirlar. Savaş Ve Olağanüstü Hallerde Bu
Süre Bakanlar Kurulu Karari İle Kisaltilabi̇li̇r

Bir cevap yazın